9 důvodů proč kuřáci u nás podstupují odvykání kouření (fakta z naší praxe).

 


Za 10 let naší praxe v oblasti odvykání kouření jsme zjistili, co motivuje naše klienty kuřáky přestat kouřit. Některé důvody se opakují, ale některé překvapí, jako například smrad z cigaret anebo touha po svobodě.

Tady je přehled nejčastěji uváděných důvodů, proč naši klienti kuřáci chtějí přestat kouřit.  

 1. Zdraví: Obavy z nemoci nebo touha po uzdravení.  

Zdraví uvádějí naši klienti jako jeden z nejčastějších důvodů, proč přestat kouřit. Je to jednak proto, že se obávají vzniku budoucí nemoci, nebo touží po uzdraveni protože již trpí chronickým kašlem, únavou, onemocněním plic, nebo jinou nemocí spojenou s kouřením cigaret. Dále jako důvod uvádějí, že mají rodinného příslušníka, který trpí vážnou nemocí způsobenou kouřením, nebo dokonce mají někoho blízkého, kdo na takovéto onemocnění zemřel. To je pro ně silnou motivací, proč chtějí přestat kouřit a obracejí se na nás.

2. Peníze: Snaha šetřit a vynakládat peníze na užitečnější věci. 

Finance jsou druhým nejčastějším důvodem pro odvykání od cigaret. Průměrný kuřák prokouří měsíčně zhruba 2 500 – 3 000 korun. Suma se zdvojnásobuje, když doma kouří oba manželé nebo partneři. A to je opravdu velká částka. Za rok to pak dělá až 35 000 korun pro jednoho kuřáka a až 70 000 korun pro pár. Toto je pro kuřáky šokující zjištění, které je pak žene dosáhnout cíle stát se nekuřákem.  

3. Partner: Vonět partnerovi a být atraktivnější pro opačné pohlaví.

Dále v ordinaci jako důvod přestat kouřit slyšíme, že partner nebo partnerka nekouří a klientovi vadí, že on je ten, který v páru není voňavý, nebo partnera svým kouřením otravuje. Nezadaní klienti jako motivaci uvádějí touhu přestat kouřit ve snaze zvýšit svoji atraktivitu a najít si vhodného partnera.

4. Děti a vnoučata: Být motivací a neutíkat od ratolestí k cigaretě.  

Děti jsou opravdu silná motivace, proč přestat kouřit. Děti kuřáků bývají často velmi kritické k tomuto návyku svých rodičů a otevřeně jim to vyčítají. Vadí jim, že rodiče pořád někam s cigaretou utíkají (zapálit si například na terasu nebo balkon), že jsou za cigaretami cítit a také se děti o zdraví svých rodičů bojí.

Dále máme skupinu žen, které podnikají odvykání kouření ve snaze otěhotnět a prožít zdravé těhotenství. Do této skupiny patří také muži, kuřáci, kterých partnerka očekává miminko a oni se rozhodnou přestat kouřit a stát se rodičem – nekuřákem.

Vnoučata jsou silnou motivací pro naše seniory. Naši starší klienti nás vyhledají po tom, co do rodiny přivítali vnoučátko a oni již nechtějí být starým rodičem, který je cítit po cigaretách a svůj volný čas chtějí naplno věnovat novému členovi rodiny. 

5. Společenské podmínky: Neopouštět společnost kvůli cigaretě.  

Také společenské podmínky jako důvod přestat kouřit u nás zaznívají poměrně často. Našim klientům již nevyhovuje, že jsou pořád vystrkováni z bytů, domů, hospod, kanceláří a jiných společenských prostor. Vadí jim, že se musí pořád ohlížet, jestli svým kouřením někoho neobtěžují, a dokonce se nejednou musí před společností se svojí cigaretou schovávat.  

6. Nová práce: Úspěšné uvedení se v nové práci, lepší vyhlídky na novou práci.

S novou prací je to podobné jako s partnerem. Klienti se ve snaze najít si novou práci, nebo se v nové práci dobře uvést, snaží vypadat atraktivně, zodpovědně, a to se s kouřením cigaret častokrát z pohledu zaměstnavatele neslučuje. Nechtějí být nucení v nové práci utíkat ven na kuřáckou přestávku a při poradách a jednáních chtějí být cítit pouze svým příjemným parfémem.    

7. Stárnutí: Zastavit předčasné stárnutí a lépe vypadat.

Tento důvod uvádějí častěji naše klientky kuřačky. Vidí, jak se dlouhodobé kouření cigaret podepisuje na jejich pleti a chtějí zpomalit procesy stárnutí těla a tvorbu vrásek na pokožce.

8. Smrad z cigaret: Mít svěží dech, voňavé ruce, vlasy a oblečení.

Smrad z cigaret vadí našim klientům a častokrát si ihned po vykouření cigarety umývají ruce a někdy také zuby. Vadí jim, že jsou cítit cigaretami, že jejich vlasy a oblečení jsou pořád vystavovány cigaretovému kouři. Kuřáci chtějí vůni jak svou, svého těla a oblečení, ale také touží po voňavé domácnosti (kouří-li doma), autě nebo kanceláři.

9. Svoboda: Nebýt otrokem návyku.

Kuřáci se svým návykem cítí být omezováni, hledají vhodné místo, kde si můžou zapálit a nikomu nepřekážet, vadí jim dlouhé chvíle bez cigarety například v kině, divadle anebo v letadle. Mají pocit, cigarety jim určují, jak bude den vypadat. Touží po svobodě bez cigaret a neustálého ujišťování se, zdali mají dostatek cigaret při sobě a jestli prostor, ve kterém se nacházejí je vhodný ke kouření.