Odvykání kouření a cigaret

Ordinace BIONCE se pod vedením  zkušených terapeutů zabývá odvykáním kouření pomocí biorezonance skoro 10 let. 

 

Biorezonance označuje terapii prováděnou s pomocí frekvenčních vzorků vlastních tělu i substancí, v našem případě se používá vzorek nikotinu z cigarety, kterou si klient na terapii přinese. Frekvenční vzorky jsou tělem přijímány prostřednictvím vodivých elektrod a vedeny do přístroje BICOM. Zde se tyto frekvenční vzorky modulují – např. invertovány nebo zesíleny – a přes vodivou elektrodu jsou vráceny do těla. Vzhledem k tomu, že se charakteristika a frekvence těchto frekvenčních vzorků nemění, dochází k rezonančnímu jevu. Tímto způsobem se zmírňují nebo dokonce eliminují patologické frekvenční vzorky. 

Biorezonanční metoda BICOM patří do oblasti komplementární medicíny. Proto je hlavním důkazem obrovský počet zdokumentovaných případových studií. Stejně jako u všech přírodních metod léčení není klasická dvojitě zaslepená studie vhodná k provedení důkazu. Přesto se podařilo provést s pomocí přístroje BICOM studie, jež bylo možné zatřídit do evidenčních stupňů 1 – 5. Účinnost potvrdil i Bavorský Vrchní zemský soud v jednom svém procesu.

I když stoprocentně spolehlivá a vyloženě snadná cesta, jak přestat kouřit dnes zatím neexistuje biorezonanční terapie se může při odvykání pochlubit až 80% úspěšností.  Při hledání způsobů, jak se zbavit závislosti na kouření,  tak může být neocenitelným pomocníkem a spolu s vaší pevnou vůlí rozhodujícím faktorem.  

Pro biorezonanční terapii využívá BIONCE certifikované přístroje Bicom OPTIMA - jedny z nejmodernějších biorezonančních přístrojů, které jsou v Evropské unii k dispozici. 

Přečtěte si, jak terapie pro odvykání kouření u nás probíhá.

Podrobněji o tom, jak funguje biorezonance se můžete dozvědět na stránkách biorezonance.org.