Odvykání kouření a cigaret

Ordinace BIONCE se pod vedením  zkušených terapeutů zabývá odvykáním kouření pomocí biorezonance již 10 let. 

 

JAK TO FUNGUJE?

Pro odvykání kouření používáme Biorezonanci,  co je metoda, která se používá od 70 let minulého století ve více než 80 zemích světa, s původem v Německu. Biorezonance primárně využívají lékaři, zdravotníci a terapeuti především k řešení mnoha onemocnění, jako jsou například alergie, kožní problémy, zatížení chemickými látkami a těžkými kovy a další, včetně eliminace závislosti na potravinách, cigaretách, drogách a alkoholu. 

Terapie biorezonance pro odvykání kouření je založena na práci s frekvencí nikotinu. Biorezonanční přístroj BICOM OPTIMA upraví frekvenci nikotinu z nedopalku cigarety a pomocí elektrod tento upravený vzorek vysílá zpět do těla kuřáka. Obrácená frekvence nikotinu vyruší původní nikotinovou frekvenci v těle a tím eliminuje nikotinovou paměť, co pomáhá tělu vrátit se do stavu před závislostí. Proto většina našich klientů po absolvování terapie tvrdí, že mají pocit, jako kdyby nikdy nekouřili. Po terapii se nastartuje detoxikace uvolněného nikotinu a tělo se čistí.  Právě kvůli této detoxikaci po terapii klesá chuť na cigaretu a abstinenční příznaky mizí.

Na celém světě tisíce lidí úspěšně přestaly kouřit pomocí biorezonanční terapie a myslíme si, že tato metoda je jednou z nešetrnějších a nejefektivnějších metod momentálně využívaných.

 

Biorezonanční metoda BICOM patří do oblasti komplementární medicíny. Proto je hlavním důkazem obrovský počet zdokumentovaných případových studií. Stejně jako u všech přírodních metod léčení není klasická dvojitě zaslepená studie vhodná k provedení důkazu. Přesto se podařilo provést s pomocí přístroje BICOM studie, jež bylo možné zatřídit do evidenčních stupňů 1 – 5. Účinnost potvrdil i Bavorský Vrchní zemský soud v jednom svém procesu.

I když stoprocentně spolehlivá a vyloženě snadná cesta, jak přestat kouřit dnes zatím neexistuje biorezonanční terapie se může při odvykání pochlubit až 80% úspěšností.  Při hledání způsobů, jak se zbavit závislosti na kouření,  tak může být neocenitelným pomocníkem a spolu s vaší pevnou vůlí rozhodujícím faktorem.  

Pro biorezonanční terapii využívá BIONCE certifikované přístroje Bicom OPTIMA - jedny z nejmodernějších biorezonančních přístrojů, které jsou v Evropské unii k dispozici. 

JAK TERAPIE PROBÍHÁ? ˃ 

 

 JAKÁ JE CENA? ˃

 

CHCI SE OBJEDNAT ˃