Co obsahuje cigareta

Listopad 2018

 

V cigaretách je přibližně 600 složek. Při spalování, které vytvářejí více než 7 000 chemických látek. Nejméně 69 těchto chemických látek je známo, že způsobují rakovinu, a mnoho z nich je jedovatých.  

Mnohé z těchto chemikálií jsou také nalezeny ve spotřebitelských výrobcích, ale tyto výrobky mají výstražné štítky. Zatímco veřejnost je varována před nebezpečím jedů v těchto výrobcích, neexistuje žádné takové varování pro toxiny v tabákovém kouři.

Zde je výčet několika chemických látek v tabákovém kouři a jejich výskyt v dalších výrobcích nacházejících se v našich domácnostech.

 

Aceton-nachází se také v odlakovačích na nehty

 

Kyselina octová – přísada do barev na vlasy

 

Amoniak – součást běžných čističů v domácnosti

 

Arsen – používá se například jako jed pro potkany

 

Benzen – využívá se v značné míře jako rozpuštědlo

 

Butan – používá se jako palivo v cigaretových zapalovačích a jako hnací plyn ve sprejích

 

Kadmium – aktivní složka v bateriové kyselině

 

Oxid uhelnatý – uvolňován ve výfukových plynech automobilů

 

Formaldehyd – používá se na výrobu hnojiv, papíru, překližek, izolací, třískových desek a mnoha spotřebních produktů

 

Olovo – využití například v průmyslu, vyrábějící elektrické akumulátory

 

Naftalen - používá se jako vykuřovací prostředek nebo jako pevné kuličky proti molům

 

Methanol – využívá se například jako přísada do nemrznoucích směsí, přísada do pohonných látek nebo jako samostatná pohonná látka, jako surovina pro výrobu jiných organických látek

 

A další…

 

 

Zdroj: American Lung Association.