Naše terapie

Biorezonance

Jedná se o aplikaci kvantové fyziky v medicíně. Biorezonance představuje  neinvazivní metodu s celostním přístupem k pacientovi. V oblasti tzv. „alternativní medicíny“ se používá již více než 25 let. Důležité teoretické základy biorezonanční terapie se potvrzují prostřednictvím nejnovějších poznatků v kvantové fyzice a v biofyzice, avšak nejsou ještě akceptovány současnými názory "školní medicíny". Provádí se přístrojem, který pracuje na biofyzikálním principu a zjednodušeně řečeno komunikuje s organismem pomocí elektromagnetických frekvenčních vzorků, které upravuje a vrací zpět. Pro biorezonanční terapii využívá BIONCE certifikované přístroje Bicom OPTIMA - jedny z nejmodernějších biorezonančních přístrojů, které jsou v Evropské unii k dispozici.