Pasivní kouření

 

Věnované Světovému dni bez tabáku, který pravidelně připomíná v poslední květnový den již od roku 1987, kdy byl prvně vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Každý rok má tento den nějaké konkrétní téma. V roce 2019 je zaměřený na plíce. Cílem kampaně bude zvýšit povědomí o:

  • negativním dopadu tabáku na zdraví plic
  • zásadní roli, kterou hrají plíce pro zdraví a pohodu lidí.

Pasivní kouření, známé také jako druhotné kouření, nedobrovolné kouření či vystavení tabákovému kouři tzv. secondhand smoke nastává, když kouř osoby kouřící tabákové výrobky je vdechováno jinými osobami. Současné vědecké důkazy ukazují, že pasivní vystavení tabákovému kouři způsobuje vážné nemoci a někdy i trvalá chronická postižení. Pasivní kouření je jedním z klíčových problémů, které vede k zákazu kouření na pracovištích a veřejně přístupných vnitřních prostorách, včetně restaurací.

Usazené zplodiny z cigaretového kouře jsou však i dlouhodobě zdrojem zdraví nebezpečných látek - jedná se o tzv. thirdhand smoke. Vyfukovaný kouř z cigarety obsahuje tisíce různých sloučenin, které se šíří vzduchem i dlouho po dokouření, reagují s dalšími znečišťujícími látkami v okolí, čímž se vytvářejí zcela nové nebezpečné sloučeniny. Ty se usazují na věcech, které se nacházejí v i místnostech, kde se například vůbec nekouří. Nikotin se ukládá zejména ve vlasech; našel se i ve vlasech malých dětí ze silně kuřáckých domácností.

Problematiku pasivního kouření by laická i odborná veřejnost neměla podceňovat. Obzvlášť ohroženou skupinou jsou děti a těhotné ženy. Zde uvádíme jen některé zdravotní potíže u dětí aktuálně související s plícemi a dýchacím systémem.

  • Infekce dýchacích cest jsou nejčastějším dětským akutním onemocněním. Tabákový kouř zvyšuje riziko infekcí dýchacího systému u dětí a taktéž u dětí, jejichž matky byly v těhotenství pasivnímu kouření vystaveny.
  • Těhotné pasivní kuřačky zase ohrožují vývoj plodu. Riziko pro plod je u nich stejné, jako u těhotných žen, které vykouří jednu až pět cigaret denně. Kuřačky mají zvýšené riziko předčasného porodu, u novorozenců je vyšší riziko syndromu náhlého úmrtí. Navíc děti matek, které kouřili během těhotenství, často trpí mnohými komplikacemi. Nejvážnější jsou neurologické abnormality a poruchy vývoje chování.
  • U dětí trpících alergickými onemocněními, jako jsou alergické astma, atopický ekzém a alergická rýma, nebo chronickými dýchacími obtížemi, jako opakovaný kašel, sípot a zvýšená tvorba hlenu bylo pozorováno zhoršení příznaků pokud byli vystaveni pasivnímu kouření. • U zánětu středního ucha studie jednoznačně prokazují zvýšené riziko tohoto onemocnění u dětí vystavených pasivnímu kouření.
  • Rakovina nosních dutin je až třikrát častější u dětí vystavených pasivnímu kouření.
  • Riziko onemocnět rakovinou plic při vystavení pasivnímu, kouření vzrůstá průměrně o 20 %.

Děti kuřáků se k tomuto zlozvyku uchylují častěji než děti nekuřáků. Mladých ovlivňuje i snaha být dospělým, či být oblíbeným u starších vrstevníků a v partiích. Statistiky ukazují, že první zkušenost s cigaretou neobchází už ani čtvrťáky na základních školách. Téměř 34 % dětí ve věku 11 až 14 let uvedlo, že už zkoušelo kouřit cigarety. Dětských a pubertálních kuřáků řadíme mezi těžko léčitelnou skupinu, protože kouření si nespojují ani s chorobou, ani s lékařem, chybí jim motivace k léčbě, sebereflexe a sebekontrola, například při tlaku okolí ze strany rodičů, respektive pedagogů. Většina z nich se domnívá, že přestane kouřit, kdy bude chtít, mnozí však v dospělosti zjišťují, že to tak není. Vychovávat děti k nekouření třeba již v předškolním věku se považuje za významné preventivní opatření. V tomto směru radíme posilovat sebevědomí dětí, vytvářet doma atmosféru pohody a spokojenosti, nekouřit v domácnosti, zajímat se o trávení volného času dětí a vysvětlovat dětem škodlivé následky kouření a skutečnost, že cigareta není symbolem dospělosti.

Zdroje dostupné z internetu https://www.boz.sk/pasivne-fajcenie-vyrazne-ohrozuje-zdravie-tehotnych-zien-i-plodu/ http://www.kurakova-plice.cz/koureni_cigaret/zdravi/pasivni-koureni-a-obrana/4-pasivni-koureni-jeho-skodlivost-pro-zdravi-a-statistiky-nemocnosti-a-umrti.html